Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Subvenció de comerç, de serveis, artesania i moda de Catalunya

Subvenció de comerç, de serveis, artesania i moda de Catalunya


El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions:

1. En l'àmbit del COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA per a l'any 2018 (ref. BDNS 406420).

Objecte:

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i l qualitat d'aquests sectors, dels programes següents:

-Programa per a la competitivitat de l'empresa a través de les entitats

-Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

-Programa per a la transformació digital

-Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

-Programa per a la internacionalització de la moda

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 9 de juliol de 2018 i acaba el dia 14 d'agost de 2018, a excepció del  Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2018.

2. En l'àmbit de l'ARTESANIA per a l'any 2018 (ref. BDNS 406421).

Objecte:

Concessió de les subvencions en l'àmbit de artesania  amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector artesanal per fomentar  la competitivitat i l qualitat d'aquests sector, dels programes següents:

- Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

- Programa per a la millora de la gestió de l'empresa artesana

- Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 9 de juliol de 2018 i acaba el dia 14 d'agost de 2018, 

Comú a les dues convocatòries:

Lloc de presentació:
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics acompanyades de la documentació que preveuen les bases.
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/#1450087630072-d2a9bd43-debe.
La manera més senzilla és a través de I' IdCAT mòbil: https://idcatmobil.seu.cat/.

A les bases de la convocatòria es contempla la possibilitat que en cas que el/la sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d'autenticació electrònica, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa, o a la seu del consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (C/Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona). 

*Us recomanem que les sol·licituds les feu per mitjans telemàtics amb signatura electrònica tal i com s'ha indicat anteriorment.

Formularis de sol·licituds:

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que  els hagueu d'utilitzar us el descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Per descarregar el formulari, seguiu la ruta següent dins de cada programa: "Començar" el tràmit de sol·licitud online- Altres informacions- Pas 1: sol·licitar subvenció- per internet- descarregar el formulari.

Contacta amb nosaltres per a més informació:

CEDEM

93 878 76 25 

cedem@ajmanresa.cat.

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web